Cursos d’estiu 2022

Barcelona, 13 de juny 2022
Grup de noies i noies estudiant junts en un parc
 • ALEMANY  │  ANGLÈS  │  FRANCÈS  │   ITALIÀ
 • Cursos de llengua instrumental 100% presencials 
 • Màxim de 20 alumnes per grup
 • Horari de matí al juliol
 • Matrícula oberta fins el 28 de juny! Matricularem presencialment en l’horari de secretaria. Es retornarà l’import de matrícula en cas de no arribar al mínim de 12 alumnes per grup. No es retornarà l’import de matrícula un cop començat el curs. 
 • Requisits de matrícula: 
  • alumnat a partir de 14 anys
  • en els cursos a partir del nivell A2 cal cal fer un test de nivell si no és que el podeu acreditar. 
 • Horaris de secretaria: de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30 h. 
 • Prova de nivell: Si has de fer prova de nivell cal que t’inscriguis en aquest formulari i vinguis el dia seleccionat a l’hora que hagis escollit. 

ANGLÈS PER A JOVES: 

 • Dates de curs: 1-15 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 13:40
 • Nombre d’hores: 40 hores 
 • Nivells: franges d’A2 fins a B2
 • Preu del curs: 215 € + 15 € de material

ITALIÀ:

 • Dates de curs: 1-14 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
 • Nombre d’hores:  40 hores 
 • Nivell: curs d’iniciació a la llengua situat a la franja de l’A1
 • Preu del curs: 215 € + 15 € de material

ALEMANY i FRANCÈS

 • Dates de curs: 1-21 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
 • Nombre d’hores:  60 hores 
 • Nivells: A1 (principiants) i A2
 • Preu del curs: 295 € + 20 € de material

EN TOTS ELS CURSOS D’ESTIU: 

Obtenció d’un certificat d’assoliment del curs si s’hi ha assistit amb regularitat i aprofitament. En el cas de no assolir els objectius, només s’obtindrà un certificat d’assistència si aquesta ha estat com a mínim del 80%. 

Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment i/o assistència als cursos d’estiu de les escoles oficials d’idiomes no són certificats oficials de les EOI. Aquestes proves de certificació tenen lloc en convocatòries per a tal fi als mesos de febrer i juny i sobre les quals us n’informarem a demanda.