Horari d’atenció presencial

Barcelona, 18 de octubre 2022

L’horari d’atenció presencial a la secretaria de l’escola és de dilluns a dijous de 17:30 a 19:30 h.