Programa PIA+

El Programa PIA+ 2023-2024 és una devolució d’ingressos de l’import de la matrícula per al professorat no universitari que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI. Es tracta de cursos oficials i extensius durant el curs acadèmic (no durant l’estiu) a les EOI, de nivell B2.1 o superior d’anglès i qualsevol nivell de francès i alemany.

En cas de voler formar part del Programa PIA+, ho heu de comunicar a la secretaria del centre i heu de fer constar la vostra adreça electrònica xtec a la matrícula.

Cliqueu l’enllaç per obtenir-ne més informació.