Grups de conversa

L’EOI Barcelona-Guinardó ofereix grups de conversa durant el curs per a alumnes oficials, amb l’objectiu de focalitzar la pràctica de l’idioma en l’expressió i la interacció orals. Aquests grups de conversa tenen lloc en grups reduïts i poden oferir-se en modalitat presencial o telemàtica.

La informació sobre els grups de conversa estarà disponible al mes de desembre.