Cursos especials

L’EOI Guinardó ofereix una sèrie de cursos fora de l’oferta ordinària. Aquests cursos han estat aprovats pel Consorci d’Educació de Barcelona i tenen com a objectiu donar resposta a l’ampli ventall de necessitats d’aprendre idiomes dels ciutadans a un preu públic.

Aquest any l’EOI Guinardó oferirà una sèrie de cursos especials que podeu consultar a continuació:

Take it easy with B1

 • Descripció del curs: curs especial d’anglès sense pressa de nivell B1, adreçat a persones que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial. S’ofereixen dos grups:
  • Take it easy with B1.1: s’hi imparteix la primera part de B1
  • Take it easy with B1.2: s’hi imparteix la segona part de B1
 • Durada: 60 hores d’octubre 2023 a finals de maig/principis de juny 2024
 • Horari:
  • Take it easy with B1.1: dilluns a les 16:15-18:15
  • Take it easy with B1.2: dimarts a les 16:15-18:15
 • Calendari: podeu consultar el calendari de les sessions del curs de dilluns fent click aquí i del grup de dimarts fent click aquí
 • Matrícula: presencial del 4 al 12 de juliol de 10 a 14h, o bé al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. 
 • Documentació per matricular-se: 
  • fotocòpia del DNI
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas
  • certificat de l’assoliment del nivell A2
 • Test de nivell: si necessiteu fer un test de nivell, podeu agafar hora clicant aquí. El mateix dia del test podreu formalitzar la matrícula.

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu:
  • 295,00 € + 30 € de material per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família monoparental
  • 30 € per membres de família nombrosa de categoria especial
  • 30 € per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Prepara’t el B2 d’anglès (Q1 i Q2)

 • Descripció del curs: curs especial adreçat a persones que ja tinguin el nivell B2 i vulguin obtenir el certificat oficial de les escoles oficials d’idiomes Aquest curs prepara l’alumnat que vulgui presentar-se per lliure i superar els exàmens oficials d’anglès de nivell intermedi (B2) de les escoles oficials d’idiomes, que tenen lloc dos cops l’any: al febrer (Q1) i al maig/juny (Q2).
 • Durada: 30 hores del 3 d’octubre 2023 al 30 de gener 2024 (Q1) i del 6 de febrer al 21 de maig de 2024 (Q2)
 • Horari: dimarts de 18.30 a 20.30 (15 sessions)
 • Calendari: podeu consultar el calendari de les sessions fent click aquí .
 • Matrícula: presencial al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment. Per al segon quadrimestre, matrícula presencial del 4 de desembre al 19 de gener de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. PRORROGAT FINS EL 2 DE FEBRER!
 • Documentació per matricular-se: 
  • fotocòpia del DNI
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas
 • Test de nivell: si necessiteu fer un test de nivell, podeu agafar hora per al 17 de gener clicant aquí. El mateix dia del test podreu formalitzar la matrícula. Últim dia per fer test de nivell: 31/1/2024
 • Preu:
  • 175,00 € + 20 € de material per a la matrícula ordinària
  • 87,50 € + 20 € de material per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 87,50 € + 20 € de material per a membres de família monoparental
  • 20€ per membres de família nombrosa de categoria especial
  • 20€ per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Si estàs interessat a fer aquest curs escriu un correu a especials@eoiguinardo.cat

En aquest enllaç pots trobar tota la informació sobre les proves lliures.

Beyond B2

 • Descripció del curs: curs especial adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 i vulguin  perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua anglesa. Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.
 • Durada: 60 hores d’octubre 2023 a finals de maig/principis de juny 2024
 • Horari: dilluns de 18:30 a 20:30 
 • Calendari: podeu consultar el calendari de les sessions fent click aquí
 • Matrícula: presencial del 4 al 12 de juliol de 10 a 14h, o bé al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. 
 • Documentació per matricular-se:
  • fotocòpia del DNI
  • certificat de B2
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas
 • Test de nivell: si teniu un nivell de llengua equivalent al B2 però no teniu cap certificat, podeu agafar hora per al test de nivell clicant aquí. El mateix dia del test podreu formalitzar la matrícula. 

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu:
  • 295,00 € + 30 € de material per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família monoparental
  • 30 € per membres de família nombrosa de categoria especial
  • 30 € per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí
 • Certificat: En finalitzar el curs s’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament, sempre i quan s’hagi assistit com a mínim al 80% i s’hagin assolit els objectius del curs. Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment dels cursos especials no són certificats oficials de les EOI. 

Au-delà du B2

 • Descripció del curs: curs especial adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 de francès i vulguin  perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua francesa. Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.
 • Durada: 60 hores d’octubre 2023 a finals de maig/principis de juny 2024
 • Horari:  dimarts de 18:30 a 20:30  
 • Calendari: podeu consultar el calendari de les sessions fent click aquí
 • Matrícula: presencial del 4 al 12 de juliol de 10 a 14h, o bé al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. 
 • Test de nivell: si teniu un nivell de llengua equivalent al B2 però no teniu cap certificat, podeu agafar hora per al test de nivell clicant aquí. El mateix dia del test podreu formalitzar la matrícula.
 • Documentació per matricular-se:
  • fotocòpia del DNI
  • certificat de B2
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu:
  • 295,00 € + 30 € de material per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família monoparental
  • 30 € per membres de família nombrosa de categoria especial
  • 30 € per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí
 • Certificat: En finalitzar el curs s’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament, sempre i quan s’hagi assistit com a mínim al 80% i s’hagin assolit els objectius del curs. Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment dels cursos especials no són certificats oficials de les EOI. 

Cursos d’anglès per a joves

 • Descripció del curs: curs especial adreçat a alumnes d’institut a partir de 14 anys que volen millorar la seva competència en anglès. S’ofereixen diferents nivells (d’A2 fins B2.2) i cal fer, per tant, una prova de nivell abans de matricular-se. No s’ofereix cap curs d’iniciació. Aquests cursos tenen un alt contingut de producció oral. Els continguts i materials s’adapten a les necessitats i perfil de l’alumnat adolescent. 
 • Durada: 60 hores d’octubre 2023 a juny 2024
 • Horari: dimecres de 15:45 a 18:15
 • Calendari: podeu consultar el calendari de les sessions fent click aquí
 • Matrícula i prova de nivell: 13 i 20 de setembre de 2023
  • 4 a 12 de juliol de 10 a 14h. (antics alumnes) 
  • durant el mes de setembre de 17.30 a 19.30h (nous alumnes) 
  • Prova de nivell per a nous alumnes: podeu agafar hora clicant aquí (inhabilitat). El mateix dia del test podreu formalitzar la matrícula.
 • Documentació per matricular-se:
  • DNI, tant de l’alumne com dels tutors legals 
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

Cal que el pare, mare o tutor legal de l’alumne que vingui a fer la inscripció aporti les següents dades:

 • Noms i cognoms tant de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Número de telèfon mòbil i fix tant de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Adreces de mail tant de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Preu:
  • 295,00 € + 30 € de material per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € + 30 € de material per a membres de família monoparental
  • 30 € per membres de família nombrosa de categoria especial,
  • 30 € per persones amb discapacitat igual o superior al 33%
 • Certificat: En finalitzar el curs s’expedirà un certificat d’assistència i aprofitament, sempre i quan s’hagi assistit com a mínim al 80% i s’hagin assolit els objectius del curs. Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment dels cursos especials no són certificats oficials de les EOI. 

Informació important

La informació que es detalla a continuació afecta a tots els cursos especials:

 • L’escola es reseva el dret d’anul·lar un curs especials si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Es podrà renunciar al curs fins a tres dies laborables abans del’inici de curs per causa justificada. En aquest cas es retornarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55,00 €).
 • En cas d’exempció de pagament de taxes, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.