Cursos especials

L’EOI Guinardó ofereix una sèrie de cursos fora de l’oferta ordinària. Aquests cursos han estat aprovats pel Consorci d’Educació de Barcelona i tenen com a objectiu donar resposta a l’ampli ventall de necessitats d’aprendre idiomes dels ciutadans a un preu públic.

Aquest any l’EOI Guinardó oferirà una sèrie de cursos especials que podeu consultar a continuació:

Take it easy with B1

 • Descripció del curs: curs especial d’anglès sense pressa de nivell B1, adreçat a persones que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial. S’ofereixen dos grups:
  • Take it easy with B1.1: s’hi imparteix la primera part de B1
  • Take it easy with B1.2: s’hi imparteix la segona part de B1
 • Durada: 60 hores d’octubre 2022 a finals de maig/principis de juny 2023
 • Horari:
  • Take it easy with B1.1: dilluns a les 16:15-18:15 (per confirmar)
  • Take it easy with B1.2: dimarts a les 16:15-18:15 (per confirmar)
 • Matrícula: presencialB1 al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. Podreu realitzar el pagament amb targeta en el moment.
 • Documentació per matricular-se: 
  • fotocòpia del DNI
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu
  • 295,00 € per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Prepara’t el B2 d’anglès (Q1 i Q2)

 • Descripció del curs: curs especial adreçat a persones que ja tinguin el nivell B2 i vulguin obtenir el certificat oficial de les escoles oficials d’idiomes Aquest curs prepara l’alumnat que vulgui presentar-se per lliure i superar els exàmens oficials d’anglès de nivell intermedi (B2) de les escoles oficials d’idiomes, que tenen lloc dos cops l’any: al febrer (Q1) i al maig/juny (Q2).
 • Durada: 30 hores d’octubre 2022 a febrer (Q1) i de febrer a finals de maig/principis de juny 2023 (Q2)
 • Horari: dilluns de 18.30 a 20.30
 • Matrícula: presencial al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.
 • Documentació per matricular-se: 
  • fotocòpia del DNI
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas
 • Preu
  • 175,00 € per a la matrícula ordinària
  • 87,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 87,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Si estàs interessat a fer aquest curs escriu un correu a especials@eoiguinardo.cat

En aquest enllaç pots trobar tota la informació sobre la prova de juny.

Beyond B2

 • Descripció del curs: curs especial està adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 i vulguin  perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua anglesa. Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.
 • Durada: 60 hores d’octubre 2022 a finals de maig/principis de juny 2023
 • Horari: dimarts de 17:30 a 19:30 
 • Matrícula: presencial del 5 al 20 de juliol de 10 a 14h, o bé al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. 
 • Documentació per matricular-se:  
  • fotocòpia del DNI
  • certificat de B2
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu
  • 295,00 € per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Au-delà du B2

 • Descripció del curs: curs especial està adreçat a persones que tinguin un certificat de B2 de francès i vulguin  perfeccionar i ampliar el seu coneixement de la llengua francesa. Aquest curs no és un curs de preparació per a la prova oficial de C1, sinó una alternativa per a aquells alumnes que volen continuar treballant la llengua amb una càrrega lectiva inferior a la d’un curs oficial.
 • Durada: 60 hores d’octubre 2022 a finals de maig/principis de juny 2023
 • Horari:  dimarts de 18:30 a 20:30  
 • Matrícula: presencial del 5 al 20 de juliol de 10 a 14h, o bé al setembre de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30h. 
 • Documentació per matricular-se:  
  • fotocòpia del DNI
  • certificat de B2
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu
  • 295,00 € per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33% Podeu consultar altres bonificacions i exempcions aquí

Cursos d’alemany per a joves

 • Descripció del curs: curs d’iniciació a l’alemany per a joves a partir de 14 anys. Aquest curs s’adreça a alumnes d’institut que tenen bon nivell d’anglès o volen aprendre un idioma nou, diferent de l’anglès. Els continguts i materials s’adapten a les necessitats i perfil de l’alumnat adolescent. 
 • Durada: 60 hores d’octubre 2022 a juny 2023
 • Horari: dimecres de 15:45 a 18:15
 • Matrícula: 5-8 de juliol de 10 a 14h i durant el mes de setembre de 17.30 a 19.30h
 • Documentació per matricular-se:
  • DNI
  • Documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

 • Preu
  • 295,00 € per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial,
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33% 

Cursos d’anglès per a joves

 • Descripció del curs: curs adreçat a alumnes d’institut a partir de 14 anys que volen millorar la seva competència en anglès. S’ofereixen diferents nivells (d’A2 fins B2.2) i cal fer, per tant, una prova de nivell abans de matricular-se. No s’ofereix cap curs d’iniciació. Aquests cursos tenen un alt contingut de producció oral. Els continguts i materials s’adapten a les necessitats i perfil de l’alumnat adolescent. 
 • Durada: 60 hores d’octubre 2022 a juny 2023
 • Horari: dimecres de 15:45 a 18:15
 • Matrícula i prova de nivell
  • 5-8 de juliol de 10 a 14h. (antics alumnes) 
  • durant el mes de setembre de 17.30 a 19.30h (nous alumnes) 
  • Prova de nivell per a nous alumnes: Setembre
 • Documentació per matricular-se:
  • DNI, tant de l’alumne com dels tutors legals 
  • documentació acreditativa de la reducció de taxes si és el cas

Heu de realitzar el pagament amb targeta en el moment.

Cal que el pare, mare o tutor legal de l’alumne que vingui a fer la inscripció aporti les següents dades:

 • Noms i cognoms tant de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Telèfons mòbils i fixes de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Adreces de mail tant de l’alumne com dels dos tutors legals 
 • Preu
  • 295,00 € per a la matrícula ordinària
  • 147,50 € per a membres de família nombrosa de categoria general 
  • 147,50 € per a membres de família monoparental
  • Gratuït per membres de família nombrosa de categoria especial,
  • Gratuït per persones amb discapacitat igual o superior al 33%