Qualificacions

Alumnes oficials

Els resultats de les qualificacions provisionals estaran disponibles clicant en aquest enllaç a partir del 26 de juny de 2023. En el mateix enllaç hi trobareu les qualificacions definitives, que estaran disponibles a partir del 30 de juny de 2023.

En aquest enllaç trobareu indicacions de com fer-ho.

En cas de tenir NIE, la contrasenya seria el NIE amb la lletra del principi però no la del final.

Alumnes lliures

Els resultats de les qualificacions provisionals estaran disponibles clicant en aquest enllaç , a partir del 26 de juny de 2023. En en el mateix enllaç hi trobareu les qualificacions definitives, que estaran disponibles a partir del 30 de juny de 2023.

Per consultar les qualificacions, heu d’introduir les següents dades:

  • Triar identificador (DNI, NIE, NIF o passaport)
  • Núm. d’identificador: el vostre DNI, NIE, NIF o passaport, amb lletra final majúscula. Exemple: 11222333K
  • Codi sol·licitud: el número apareix a la vostra inscripció i comença per “EOI”. Exemple: EOI20171234567ABCC