Qualificacions

Alumnes oficials

Els resultats de les qualificacions provisionals estaran disponibles clicant en aquest enllaç a partir del 25 de juny de 2024. En el mateix enllaç hi trobareu les qualificacions definitives, que estaran disponibles a partir de l’1 de juliol de 2024.

Alumnes lliures

Els resultats de les qualificacions provisionals estaran disponibles clicant en aquest enllaç , a partir del 25 de juny de 2024. En en el mateix enllaç hi trobareu les qualificacions definitives, que estaran disponibles a partir de l’1 de juliol de 2024.

Per consultar les qualificacions, heu d’introduir les següents dades:

  • Triar identificador (DNI, NIE, NIF o passaport)
  • Núm. d’identificador: el vostre DNI, NIE, NIF o passaport, amb lletra final majúscula. Exemple: 11222333K
  • Codi sol·licitud: el número apareix a la vostra inscripció i comença per “EOI”. Exemple: EOI20171234567ABCC