Contacte

  • Correu electrònic: eoiguinardo@xtec.cat 
  • Telèfon: 93 554 2005
    • Setembre a juny: de dilluns a dijous 15:00-21:00 h i divendres 9:00-14:00 h
    • Juliol: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
  • Xarxes socials: