Cursos d’estiu juliol 2024

L’EOI Barcelona-Guinardó ha organitzat les següents activitats de formació en idiomes per al mes juliol de 2024. Oferim dues modalitats de formació:

 • Cursos intensius presencials (60 hores)
 • Grups de conversa online en anglès (9 hores)

Cursos intensius presencials

De quins idiomes i nivells farem cursos intensius?

 • Alemany: nivell A1 (principiants)
 • Francès: nivell A1 (principiants)
 • Anglès: nivells d’A2 a B2.2

Com seran els cursos intensius?

 • 100% presencials
 • Dates de curs: 1-19 de juliol 2024
 • Horari de classe: de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
 • Nombre d’hores:  60 hores 
 • Màxim de 20 alumnes per grup
 • Edat mínima per matricular-s’hi: 14 anys
 • Preu del curs: 295 € + 30 € de material
 • Prova de nivell: si no es pot acreditar el nivell cal fer una prova de nivell escrit i oral (només en els cursos d’anglès) Inscriviu-vos-hi aquí!

Grups de conversa online d’anglès (nivells B1 o B2)

 • 100% online: s’utilitzarà la plataforma zoom. Cal disposar d’un ordinador propi per a un seguiment òptim de l’activitat.
 • Màxim 10 alumnes per grup
 • Dates: 2, 4, 9, 11,16 i 18 de juliol
 • Horari: dimarts i dijous de 16:30h-18:00h (nivell B1) o 18:15h-19:45h (nivell B2),
 • Prova de nivell: caldrà fer una petita prova oral si no es pot acreditar el nivell requerit. Inscriviu-vos-hi aquí!
 • Preu dels grups de conversa: 50 € (9 hores de conversa)
 • La participació en un grup de conversa no dóna dret a l’expedició de cap certificat.

Matrícula i documentació

La matrícula es podrà fer a partir del dimecres 17 d’abril 2024 presencialment a la secretaria de l’escola de dilluns a dijous 17:30 a 19:30 h. Cal aportar:

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Original i fotocòpia del document que dona dret a la reducció de taxes, si s’escau
 • Acreditació de nivell de llengua, si s’escau (només en el cas d’anglès)

El pagament del curs es farà en el moment de la matrícula amb targeta de crèdit o bé en efectiu (només si s’abona l’import exacte).

Es retornarà l’import total de la matrícula si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes per poder obrir un grup. En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55€).

No es retornarà cap import un cop començat el curs.

En els cursos especials, en cas d’exempció de pagament de taxes, si l’alumne no assisteix un
mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs
especial durant dos anys.

Prova de nivell (només anglès!)

Si vols fer un curs intensiu d’anglès o participar en un grup de conversa i no pots acreditar el teu nivell d’anglès, hauràs de fer una prova de nivell. Pots triar qualsevol de les opcions que trobaràs en aquest formulari.

En acabar la prova (part escrita i/o oral), es podrà realitzar la matrícula en el mateix moment al nivell designat. Per als grups de conversa, només caldrà fer una entrevista oral

Certificat

Obtenció d’un certificat d’assoliment del curs si s’hi ha assistit amb regularitat i aprofitament (només per als cursos intensius). En el cas de no assolir els objectius, només s’obtindrà un certificat d’assistència si aquesta ha estat com a mínim del 80%.

Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment i/o assistència als cursos d’estiu de les escoles oficials d’idiomes no són certificats oficials de les EOI. Aquestes proves de certificació tenen lloc en convocatòries per a tal fi als mesos de febrer i juny i sobre les quals us n’informarem a demanda. 

L’obtenció del certificat d’assoliment d’un curs és només per a cursos d’estiu, no per a grups de conversa.

Si no trobeu resposta a les vostres preguntes sobre els cursos intensius d’estiu o grups de conversa, escriviu-nos un mail a: eoiguinardo@xtec.cat 

També podeu assistir a la jornada de portes obertes que farem el dia 9 de maig de 2024 a les 18h.

Informació important

La informació que es detalla a continuació afecta a tots els cursos especials:

 • L’escola es reseva el dret d’anul·lar un curs especials si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.
 • Es podrà renunciar al curs fins a tres dies laborables abans del’inici de curs per causa justificada. En aquest cas es retornarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives (55,00 €).
 • En cas d’exempció de pagament de taxes, si l’alumne no assisteix un mínim del 65% tindrà una penalització i no es podrà matricular gratuïtament a cap curs especial durant dos anys.