Cursos d’estiu 2022

Els cursos d’estiu estan disponibles per als següents idiomes i nivells:

 • Alemany: A1 (iniciació) i A2
 • Anglès: A2, B1, B2.1
 • Coreà: A1 (iniciació)
 • Francès: A1 (iniciació)
 • Italià: A1 (iniciació)

Aquests cursos tenen un màxim de 20 alumnes cadascun, i cal tenir com a mínim 14 anys per matricular-s’hi (en data 31 de desembre de 2021).

Es retornarà l’import total de la matrícula si no s’arriba al nombre mínim d’alumnes per poder obrir un grup. En cas de renunciar a la matrícula abans de començar el curs, es reemborsarà l’import de la matrícula un cop deduïdes les taxes administratives d’inscripció (55€).

No es retornarà cap import un cop començat el curs.

Matrícula i documentació

La matrícula es podrà fer a partir del 10 de maig presencialment a la secretaria de l’escola de dilluns a dijous 17.30 a 20h, excepte dijous 23 de juny que serà de 10:00 a 12:00 del matí. Cal aportar:

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Original i fotocòpia del document que dona dret a la reducció de taxes, si s’escau
 • Acreditació de nivell de llengua, si s’escau

Test de nivell

Prova de nivell: Si has de fer prova de nivell cal que t’inscriguis en aquest formulari i vinguis el dia seleccionat a l’hora que hagis escollit. 

Un cop acabat el test, es podrà realitzar la matrícula en el mateix moment al nivell designat.

*Si vols fer el test després del 28 de juny, ens pots escriure directament a eoiguinardo@xtec.cat per concertar dia i hora.

Consulteu a continuació la informació específica sobre cada idioma: ANGLÈS PER A JOVES: 

 • Dates de curs: 1-15 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 13:40
 • Nombre d’hores:  40 hores 
 • Nivells: franges d’A2 fins a B2
 • Preu del curs: 215 € + 15 € de material

ITALIÀ i COREÀ:

 • Dates de curs: 1-14 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
 • Nombre d’hores:  40 hores 
 • Nivell: curs d’iniciació a la llengua situat a la franja de l’A1
 • Preu del curs: 215 € + 15 € de material

ALEMANY i FRANCÈS

 • Dates de curs: 1-21 de juliol 2022
 • Horari de classe:  de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00
 • Nombre d’hores:  60 hores 
 • Nivells: A1 (principiants) i A2
 • Preu del curs: 295 € + 20 € de material

EN TOTS ELS CURSOS D’ESTIU: 

Obtenció d’un certificat d’assoliment del curs si s’hi ha assistit amb regularitat i aprofitament. En el cas de no assolir els objectius, només s’obtindrà un certificat d’assistència si aquesta ha estat com a mínim del 80%. 

Cal puntualitzar que els certificats d’assoliment i/o assistència als cursos d’estiu de les escoles oficials d’idiomes no són certificats oficials de les EOI. Aquestes proves de certificació tenen lloc en convocatòries per a tal fi als mesos de febrer i juny i sobre les quals us n’informarem a demanda. 

Si no trobeu resposta a les vostres preguntes sobre els cursos d’estiu, escriviu-nos un mail a: eoiguinardo@xtec.cat