Exàmens de certificació

Podeu consultar la informació general sobre els exàmens de Certificat de les EOIs de Catalunya clicant aquí.

Els certificats oficials es poden obtenir essent alumne oficial o presentant-s’hi com a candidat lliure.

 • Alumnat oficial: Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en tres nivells:
  • bàsic
  • intermedi B1 i intermedi B2
  • avançat C1 i avançat C2.

La superació del curs A2 dóna dret a l’obtenció del Certificat de nivell bàsic. La matrícula oficial a B1 i a B2 i a C1 (anglès), inclou el dret a presentar-se a l’examen de certificat i, si es supera, a l’obtenció del certificat corresponent.

 • Candidats lliures: La matrícula dels candidats lliures dels següents Certificats permet presentar-se als exàmens sense dret d’assistir a classe:
  • Certificat de nivell intermedi B1 de tots els idiomes
  • Certificat de nivell intermedi B2 de tots els idiomes
  • Certificat de nivell avançat C1 d’anglès
 • Convocatòria de proves en règim lliure:
  • Ordinària: al maig/juny
  • Extraordinària: al febrer (només per a anglès)

Cal tenir en compte que la inscripció a les proves lliures s’ha de fer uns mesos abans. Podeu consultar més informació aquí.