El nostre projecte educatiu de centre

Barcelona, 20 de setembre 2023
Dues noies estudiant amb un llibre de text

El Consell Escolar de l’EOI Barcelona-Guinardó va aprovat el febrer del 2023 el projecte educatiu de centre, instrument fonamental de funcionament dels centres educatius que recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

El trobareu aquí.