Documentació de centre

L’EOI Barcelona-Guinardó disposa de la següent documentació de centre: